• pondelok – piatok 8:00 – 16:00
 • +421 2 555 66 453 hso@hso.sk

PREDCHÁDZAJTE S NAMI HAVÁRIÁM VČASNOU VÝMENOU
STARÝCH ROZVODOV VO VAŠICH DOMOCH A BYTOCH.

Havarijná služba Olivová, s.r.o.


naša spoločnosť vykonáva už viac ako 20 rokov servis, údržbu a rekonštrukciu rozvodov zdravotechniky a vykurovania v bytových domoch.

Vďaka kvalifikovanému personálu, skúsenému manažmentu, vyspelej modernej technike ktorú pri práci používame, ako aj schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvality, sme si počas niekoľkých rokov vybudovali stabilnú pozíciu na slovenskom trhu.

Počas realizácie využívame vlastné pracovné kapacity a materiálovo-technické vybavenie, spolupracujeme s overenými dodávateľmi. Stavby realizujeme najnovšími pracovnými postupmi a materiálmi, s cieľom odovzdať najvyššiu kvalitu pre nášho zákazníka.

Ponúkame havarijnú službu v oblasti voda, kúrenie, plyn, elektrika a kanalizácia. Havarijnú službu zabezpečujeme NON-STOP 24 hodín denne, 365 dní v roku. V súčasnosti držíme službu pre viac ako 28 000 bytov a nebytových preistrov.

 • Rozsah činností:
 • Obchodní partneri:
montáž, oprava a údržba vodoinštalácií
čistenie odpadového potrubia el. špirálou a tlakovým vozidlom
montáž, oprava a údržba plynoinštalácií
montáž zvislých a ležatých rozvodov ÚK, TÚV, SV, odpadového potrubia
montáž vodomerov s úradným uzáverom (plombou)
revízie plynoinštalácií, plynových kotolní a spotrebičov
stavebné práce
výmena hlavných prípojok od dodávateľských firiem (napr. BVS, TERMING)
čistenie odpad. potrubia tlakovým vozidlom, monitoring potrubia kamerou
likvidácia AZC rúr – certifikát o odbornej likvidácii nebezpečného odpadu
oprava a výmena požiarnych hydrantov
rekonštrukcia SV, TÚV, plyn, kanalizácia zo ŠFRB
deratizácia
držanie NON-STOP havarijnej služby
maliarske práce
AUREKA, s.r.o., Bratislava
AG Expert, s.r.o., Bratislava
Bytové družstvo Centrum, Bratislava
Bytové družstvo III, Bratislava
Bytkomfort – BA, a.s., Bratislava
CONTESTA, s.r.o., Bratislava
Dombyt, s.r.o. Bratislava
ETP –managment budov, s.r.o., Bratislava
Eproma, s.r.o., Bratislava
Fondbyt, s.r.o., Bratislava
Martin Šindler -správa domov,s.r.o., Bratislava
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Bratislava
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto , Bratislava
Naša správcovská, s.r.o., Bratislava
Novbyt, s.r.o., Bratislava
Pama, s.r.o., Bratislava
SBYT, s.r.o., Bratislava
Správa domov, s.r.o., Bratislava
Správcovská kancelária Progres, Bratislava
Váš správca, s.r.o., Bratislava
a iné…

NON STOP HAVARIJNÁ SLUŽBA

Ak sa stala havária, môžete nám volať 24 hodín

0911/414 125 Alebo nás kontaktujte

Referencie :

 • Račianska 5, Bratislava – výmena ležatých rozvodov SV, TÚV
 • Moskovská 12, Bratislava – výmena ležatých rozvodov SV
 • Korytnická 6, Bratislava – výmena ležatých a zvislých rozvodov SV a TÚV, odpad. potrubie
 • Račianska 45, Bratislava – výmena ležatých a zvislých rozvodov SV a TÚV, odpad.potrubia,a plynoinštalácie
 • Račianska 45, Bratislava - rekonštrukcia plynových rozvodov
 • Bardošová 12, Bratislava – výmena odpadového potrubia , výmena vodomerov SV , TÚV
 • Kominárska 6, Bratislava – výmena zvislých a ležatých rozvodov SV a TÚV , a odpad. potrubia
 • Budyšínska 20, Bratislava - výmena ležatých rozvodov SV a TÚV a odpad. potrubia
 • Fedinová 18-20, Bratislava – montáž hlavnej kanalizácie od prípojky BVS až k odberným miestam v dome
 • Guothova 1-3, Bratislava - výmena ležatých rozvodov SV a TÚV a odpad. potrubia a plynoinštalácie
 • Heydukova 3, Bratislava - výmena plynoinštalácie
 • Karpatské nám.8-10, Bratislava - výmena ležatých rozvodov SV a TÚV a stúpačkových ventilov
 • Zochova 20, Bratislava - výmena zvislých rozvodov SV , odpad. potrubia
 • Podzáhradná 39-41, Bratislava - výmena ležatých rozvodov SV a TÚV
 • Pri Šajbách 20-30, Bratislava – oprava liatinového potrubia prípojky SV
 • Úžiny 1-3, Bratislava – výmena teplovodného kanálu ÚK, TÚV
 • Kadnárova 43, Bratislava – výmena teplovodného kanálu ÚK, TÚV
 • Plickova 11, Bratislava - výmena ležatých rozvodov SV
 • Česká 6, Bratislava - výmena teplovodného kanálu ÚK, TÚV
 • Skalná 1-5, Bratislava – prekládka prípojky SV
 • Budyšínska 20, Bratislava - rekonštrukcia SV, TÚV, plynu zo ŠFRB
 • Vajnorská 4, Bratislava - výmena vodomerov, výmena ležatých rozvodov SV a TÚV, odpadového potrubia
 • Mánesovo nám. 1, 2, Bratislava - výmena vodomerov
 • Trnavská 7, Bratislava - výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, odpadového potrubia
 • Kašmírska 7-13, Bratislava - výmena vonkajšej kanalizácie a dažďových zvodov
 • Jasovská 2-4 , Bratislava - výmena dažďových zvodov
 • Nové Mesto NOBYT, s.r.o. - rekonštrukcia teplovodných kanálov

Dôvody prečo si vybrať práve nás:

Kvalita materiálov

Odhlučnenie

Havarijná služba Olivová, s.r.o. patrí k popredným firmám v oblasti inštalácií technických zariadení budov ako je voda, plyn, kanalizácia a disponuje viac ako 20-ročnými skúsenosťami overenými praxou. Kladieme vysoký dôraz na to, aby produkty inštalované našou spoločnosťou vyhovovali maximálnym nárokom na kvalitu, predovšetkým so zreteľom na trvanlivosť a životnosť.

Ponúkané systémy rozvodov vody pozostávajú z kvalitných plastov, spravidla v kombinácii plast – hliník – plast. Ich montáž nevyžaduje zváranie ani zapáchajúce lepenie.

Hrdlový kanalizačný systém geberit silent-pp z odolných trojvrstvových rúr je ideálny pre rýchlu a cenovo výhodnú inštaláciu zvukovo optimalizovaného zvislého a pripájacieho potrubia vo viacpodlažných obytných domoch alebo ako ucelený kanalizačný systém v rodinných domoch. Trojvrstvové rúry Geberit silent-pp s prímesou minerálneho plniva a hydraulicky optimalizované tvarovky tlmia hluk z pretekajúcej odpadovej vody.

Skúsenosti

VÝMENA ROZVODOV VODY

 • Používame viacvrstvové plasthliníkové rúry.
 • Rozvody sú vyrobené z flexibilných materiálov, čo výrazne zvyšuje ich životnosť.
 • Rozvody vplyvom času nekorodujú a neusádza sa v nich vodný kameň.
 • Vďaka ich výmene sa zvýši kvalita pitnej vody.
 • Prietok vody sa zrýchli až o 20%.
 • Dosiahnete výrazné zníženie hlučnosti.
 • Materiál vieme prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

VÝMENA STÚPAČIEK

 • Pri výmene stúpacích rozvodov dodržiavame odborné postupy. Pracujeme s normovanými a schválenými ochrannými pomôckami a s osvedčenými materiálmi, ktorých kvalita vám garantuje dlhodobú spokojnosť.
 • Zabezpečíme, aby sa v prípade manipulácie s azbestovým materiálom nešírili azbestové mikročastice do okolia.
 • Demontáž pôvodných stúpacích rozvodov.
 • Montáž nových stúpacích rozvodov.
 • Kontrola tesnosti spojov a vykonanie tlakových skúšok.
 • Stavebné opravy.

VÝMENA PLYNOVÝCH POTRUBÍ

 • Používame medené potrubia s vyššou životnosťou.
 • Materiál je odolný voči korózii.
 • Po ukončení vykonávame tlakovú a revíznu skúšku celého potrubia.

VÝMENA VZDUCHOTECHNIKY

 • Podľa požiadaviek zákazníka.

JASNÁ VOĽBA PRE HLADKÝ ODTOK:
POTRUBNÉ SYSTÉMY GEBERIT – TEPNY MODERNÝCH BUDOV

Technologicky moderné a ekologicky šetrné riešenie, ktoré spĺňa prísne požiadavky na hydrauliku prúdenia, zvukovú izoláciu a protipožiarnu ochranu.

 • Odpadá nutnosť inštalácie paralelného vetracieho potrubia.
 • Úspora nákladov a priestoru v šachte vďaka menšiemu počtu skromnejšie dimenzovaných rúr.
 • Umožňuje použiť relatívne úzke potrubie aj vo veľmi vysokých budovách.
 • Vďaka patentovanému vedeniu prúdenia má pri rozmere d110 vynikajúcu prietokovú kapacitu 12 l/s.
 • Ohybnosť a stabilita bez spájkovania.
 • Bezpečné rozvody pitnej vody a vykurovania.
 • Rôzne materiály pre široký rozsah požiadaviek pre technické zariadenia budov a priemysel
 • Technológia lisovania Gebe-rit pre spoľahlivo tesné spoje.
 • Národná a medzinárodná certifikácia.
 • Rýchle zalisovanie bez použitia otvoreného plameňa.
 • Pevný spoj vzniká defor-máciou rúry a tvarovky za studena.
 • Bezpečnosť vďaka jasnej detekcii nezalizovaných spojov.
 • Vysoká odolnosť voči tlaku a teplote.